Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

KUBI Dry Gloves system nominovaný na ocenenie EEUROTEK.2016 Innovation Award

Hlasovanie je na tomto linku:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/CX7JFD5

Viac info o nomináciách a predchádzajúcich ocenených:
EUROTEK Advanced Diving Conference Awards
http://eurotek.uk.com/Awards/index.php

Informácia o konferencii EUROTEK je na tomto linku:
EUROTEK Advanced Diving Conference
http://eurotek.uk.com/index.php

 

Peter Kubička

Som rekreačný potápač:
Stres a krízové situácie 1
DIR potápanie
Zníženie spotreby potápača
Efektívny pohyb Basic
Konfigurácia výstroja potápača
Bezpečné potápanie Basic
Nehody pri potápaní
DPV diver
Blender EANx & TMX
Som pokročilý rekreačný potápač:
Stres a krízové situácie 2
DIR potápanie
Zníženie spotreby potápača
Efektívny pohyb Basic
Úvod do technického potápania Basic
Konfigurácia výstroja potápača
Bezpečné potápanie Advanced
Nehody pri potápaní
Úvod do potápania v uzatvorených priestoroch
Cavern / Wreck
Technické nitroxové potápanie
DPV diver
Blender EANx & TMX
Zaujímam sa o technické potápanie:
Stres a krízové situácie 2
DIR potápanie
Efektívny pohyb Basic
Úvod do technického potápania Advanced
Konfigurácia výstroja potápača
Bezpečné potápanie Advanced
Nehody pri potápaní
Úvod do potápania v uzatvorených priestoroch
Cavern / Wreck / Advanced Wreck
Technické nitroxové potápanie
Technical diver
Cave diver
DPV diver
Blender EANx & TMX
Som technický potápač:
Stres a krízové situácie 2, 3
Efektívny pohyb Advanced
Konfigurácia výstroja potápača
Bezpečné potápanie Advanced
Dekompresia
Nehody pri potápaní
Advanced Wreck / Technical Wreck
Cave diver
DPV diver
Blender EANx & TMX
Normoxic Trimix
Som pokročilý technický potápač:
Stres a krízové situácie 3
Efektívny pohyb Advanced
Dekompresia
Nehody pri potápaní
Advanced Wreck / Technical Wreck
Cave diver
Advanced / Technical Cave diver / Mine diver
DPV diver
Blender EANx & TMX
Normoxic / Full Trimix
Chcem sa stať inštruktorom:
OWD
AOWD
EANx
AEANx
Cavern
Wreck
Technical Wreck
Open Water Side Mount
Cave Side Mount
Advanced Cave Side Mount
Cave
Technical Cave
Normoxic Trimix
Full Trimix
Gas blender Nitrox & Trimix

 

Peter Kubička