Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Konfigurácia výstroja potápača

Konfigurácia výstroja potápača Maximalizovať

200,00 € s DPH
200,00 € bez DPH

Konfigurácia výstroja potápača (mono, double, sidemount, RB, DPV)

Forma a typ kurzu: Workshop**, nekartičkový***
Rozsah: 2 dni / 20 hodín.
Realizácia kurzu: Teória, prax, foto, video.
Cieľ: Zoznámenie s možnosťami a výhodami rôznych konfigurácií výstroja potápača.
Špecifiká kurzu: Tento kurz nerobí žiadna škola na Slovensku. V kurz je produktom vlastného know-how.
Požadované predpoklady: AOWD, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Vlastná alebo požičaná. Funkčná a odskúšaná.
Cena kurzu: 400 €
Náročnosť: Štandardná.
Charakteristika: Tematicky zameraný kurz na konfiguráciu potápačského výstroja. Pointou je zníženie rizika zlyhania výstroja. Cesty ako to dosiahnuť sú: optimalizácia, odladenie, výber takých prvkov a súčastí výstroja, ktoré poskytujú benefity a nemajú zásadné konštrukčné chyby z pohľadu potápača (žiaľ poväčšine dnes potápačský výstroj navrhujú konštruktéri a nepotápači).
Popis:
Chystáte sa niečo kúpiť a neviete aké to má mať vlastnosti a parametre?
Napríklad idete kúpiť suchý oblek a chceli by ste vedieť niečo o tom, podľa čoho sa rozhodnúť:
- Aký typ nápustného a výpustného ventilu? Kde má byť umiestnený?
- Aký typ manžiet, aký tvar, aký materiál?
- Aké doplnky? Aký typ a uchytenie kukly?
Čo je dôležité pri výbere svetla? Aké parametre kritériá, čo si všímať pri ponuke na internete?
Ako vybrať analyzátor pre Nitrox alebo Trimix.
Aké sú požiadavky na bezpečný výstroj.
Čo je streamlining a aké výhody prináša.
Ako vyťažiť čo najviac z monofľašovej konfigurácie a kedy prejsť na double konfiguráciu.
Ako správne konfigurovať SM.
Prečo je SM slepá cesta pre väčšinu ponorov a kde SM konfigurácia "zbiera" body pred Back Mount konfiguráciou.
Čo všetko potrebujete vedieť o SM konfigurácií kým sa ju rozhodnete používať.
A mnoho ďalšieho čo súvisí s konfiguráciou potápačského výstroja.

V časti DPV a SCR získa účastník základné informácie o pokročilých formách potápania, ktoré umožňujú realizovať náročnejšie ponory. Po absolvovaní by mal mať účastník predstavu či je pre neho tento typ potápania zaujímavý a vhodný a akým smerom sa má vybrať pokiaľ ho zaujme.

Skúter alebo DPV (Diver Propulsion Vehicle / Underwater Propulsion Vehicle / Underwater Scooter) posúva potápanie do inej úrovne zážitku a realizácie ponoru.
V kurze je možné vyskúšať všetky kategórie a veľkosti skútrov, ktoré sú na trhu: rekreačný, semitechnický, technický, exploračný.
Účastník dostane informácie o kladoch a záporoch potápania so skútrom. Aké typy sú vhodné pre potápanie. Ďalej získa predstavu o cenách, spôsobe ovládania, logistiky, štýlu jazdy, používania. Na základe vlastnej skúsenosti sa môže rozhodnúť pre ten, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám. Dozvie sa čo si všímať pri výbere a podľa čoho sa orientovať pri zvažovaní nákupu.

SCR je jednou časťou rebreatherového potápania. Kedy majú ponory s SCR zmysel, čo všetko obnáša a čo všetko sa zmení pre potápača oproti OC konfigurácii.
V kurze sa záujemca dozvie základné informácie z oblasti uzatvorených a polouzatvorených prístrojov. Od pSCR až po eCCR. Obsahom kurzu je získanie základných informácií o príprave na ponor, plánovaní ponoru, rozborke a zborke prístrojov, ošetrovanie, uskladnenie a pod.
Užitočné tipy o rebreatheroch, ako bezpečne potápať s rebreathermi, problematiku fliaš, ventilov, absorbentov CO2, funkciu a umiestnení protipľúc, technické detaily BOV, DSV a HUD.

Štruktúra výuky:
1) Komplexný pohľad na filozofiu potápačského výstroja
2) Hlavné zásady pre výber bezpečnej a ľahko ovládateľného výstroja
3) Zameranie sa na jednotlivé súčasti výstroja podľa požiadaviek poslucháčov
4) Diskusia a otázky

Tématický obsah teórie:
- Princípy, systémy a koncepty konfigurácií
- Výhody, nevýhody konfigurácií (OC, SM, Mono, Twin)
- Výstroj až do detailov z pohľadu materiálov a ergonómie
- Plutvy, svetlá, automatiky, hadice, fľaše, trimovacia záťaž a i. z pohľadu funkčnosti a efektivity
- Špeciálne zameranie na suché obleky - používanie, skúsenosti, výber, tipy, triky, doplnky
- Najmodernejšie trendy vývoja potápania a techniky
Tématický obsah praxe:
- Vyskúšanie dvojičiek (malé, veľké)
- Vyskúšanie stage
- Vyskúšanie Side Mount
- Vyskúšanie skútra
- Vyskúšanie SCR

Kurz prebieha celoročne.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.