Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Technical diver

Technical diver Maximalizovať

500,00 € s DPH
500,00 € bez DPH

Technical diver

Forma a typ kurzu: Kurz, certifikovaný*
Rozsah: 4 ponory v rámci 30 hodín teórie a praxe.
Realizácia kurzu: Teória, prax, praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Prechod z rekreačného do technického potápania.
Špecifiká kurzu: Exkluzívny kurz. Všetko od A po Z o technickom potápaní. Kurz je výrazne doplnený o vlastné know-how. Kurz je ekvivalentom kurzov ako sú GUE Fundamentals, UTD Essentials a presahuje PADI TEC-REC.
Požadované predpoklady: AEANx, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Vlastná ľubovolnej konfigurácie. Náplňou kurzu je aj odladenie prinesenej výstroje.
Oblek, fľaša (dvojča alebo mono s dvomi samostatne uzatvárateľnými ventilmi), automatiky (2x I. st., 2x II.st), meranie tlaku vo fľaši, maska, plutvy, záložná maska, primárne svetlo, špulka s cievkou (aspoň 15 m), meranie aspoň času a hĺbky, krídlo/kompenzátor vztlaku, kompas, wetnotes.
Cena kurzu: 500 €
Náročnosť: Vysoká.
Charakteristika: Kurz pre rekreačných potápačov, ktorí chcú "konvertovať" na technické potápanie.
Popis:
Príprava potápača na efektívne a kvalitné absolvovanie technických kurzov (trimix, cave, SCR, CCR). V kurze sa naučí práci s výstrojom, ktorú musí technický potápač ovládať. Po ukončení kurzu bude potápač plne pripravený na rozvoj svojich vedomostí a zručností na vybranú problematiku technického potápania. Bude mať plne správne konfigurovanú výstroj a ovládať všetky súvislosti, ktoré s ňou súvisia. Tzn. bude vedieť o každom prvku výstroja: čo, ako, s čím a prečo takto a nie inak.

Kurz je taktiež vhodný pre potápača s už vlastným technickým výstrojom a predstavou kam chce smerovať v technickom potápaní. Cieľom kurzu je odstrániť nevhodné návyky z rekreačného potápania a ukázať požadované schopnosti každého potápača, ktorý sa chce venovať technickému potápaniu alebo si iba rozšíriť svoje potápačské zručnosti a tak sa potápať bezpečnejšie. Počas kurzu potápač v reále uvidí čo v jeho potápaní je nutné zlepšiť tak, aby mohol ďalej pokračovať na technické kurzy. V kurze sa dozvie a precvičí si fundamentálne bezpečnostné postupy používané v pokročilom potápaní.

Je to komplexný kurz zahŕňajúcu problematiku technického potápania pre tých, ktorí chcú prekročiť hranice rekreačného potápania:
- história technického potápania, legendy technického potápania, míľniky a kľúčové udalosti v technickom potápaní u nás, v okolí a vo svete
- teória dýchacích plynov pre technické potápanie, ich príprava a manipulácia s nimi
- teória princípov, metód a procedúr dekompresie a jej plánovania (pokročilá dekompresia s EANx a O2)
- teória pokročilého gas manažmentu
- výstroj detailne
- optimálne používanie suchého obleku
- aké sú kľúčové veci pri výbere a nákupe výstroja a doplnkov (analyzátor, naviják, skúter, ...)
- praktické použitie výstroja
- weight manažment (trim, stanovenie optimálnej váhy záťaže a jej manažment pre rôzne typy ponorov)
- požadované zručnosti technického potápača
- pokročilé techniky pohybu
- odhalenie nedostatkov a chýb pri potápaní
- riešenia problémov, potencionálne krízové situácie, nehody, manažment záchrany, zlyhania výstroja
- používaný výstroj (navijaky, šnúry, počítače, stage, záložné svetlá, ...)
- potápanie v tíme
- komunikácia ako kľúčový faktor pre bezpečné technické potápanie v tíme
- návody, rady, tipy pre začínajúceho technického potápača
- premietanie najzaujímavejších prednášok z International Techmeeting 2012 a videoklipov z technického potápania
- dostupná literatúra, materiály
- otázky, odpovede, diskusia

Teoretická príprava na tieto kurzy prebieha celoročne. Praktická príprava neprebieha v období december a až február z dôvodu veľmi nízkych teplôt a tým pádom malej efektivity výuky, kedy študenti riešia viac chlad a ostatné veci s ním súvisiace a nesústredia sa pri tréningových ponoroch na obsah výuky.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.