Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Úvod do technického potápania

Úvod do technického potápania Maximalizovať


  • Úvod do technického potápania Basic
  • Úvod do technického potápania Advanced

100,00 € s DPH
100,00 € bez DPH

Úvod do technického potápania

Forma a typ kurzu: Workshop**, nekartičkový***
Rozsah: 1 deň alebo 2 dni / 10 alebo 20 hodín.
Realizácia kurzu: Teória, prax (pri dvojdňovej verzii), praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Zorientovať rekreačného potápača v technickom potápaní, t.j. v možnostiach, ktoré by mu prinieslo pokračovanie v rozširovaní svojich potápačských schopností a zručností. Čo je, čo obnáša, koľko stojí, čo treba vymeniť na výstroji, čo treba ovládať a pod.
Špecifiká kurzu: Tento kurz v tomto rozsahu nerobí žiadna škola na Slovensku. V kurz je produktom vlastného know-how.
Požadované predpoklady: OWD, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Pri jednodňovej verzii: Nie je. Pri dvojdňovej verzii: Vlastná alebo požičaná ľubovolnej konfigurácie. Náplňou kurzu je aj odladenie prinesenej výstroje.
Oblek, fľaša (dvojča alebo mono), automatiky (1 alebo 2x I. st., 2x II.st), meranie tlaku vo fľaši, maska, plutvy, záložná maska, primárne svetlo, záložné svetlo, špulka s cievkou (aspoň 15 m), naviják (aspoň 100 m), meranie aspoň času a hĺbky, krídlo/kompenzátor vztlaku.
Cena kurzu: 250 € alebo 500 € (jednodňová alebo dvojdňová verzia)
Náročnosť: Štandardná.
Charakteristika: Obsahovo veľmi komplexný workshop pre pochopenie čo všetko prináša, znamená a stojí technické potápanie. Aké sú jeho možnosti a prínos pre rekreačného potápača, ktorý sa chce posunúť ďalej za hranice toho čo doteraz poznal.
Popis:
Kurz pre rekreačných potápačov, ktorí uvažujú pokračovať smerom k technickému potápaniu. Ale aj pre tých, ktorí sa chcú oboznámiť s novými možnosťami ich potápania. Preto tento workshop je výborný štartovací bod pre zoznámenie sa technickým potápaním, tak aby si mohol každý vybrať čo ho zaujíma. Vstúpiť do sveta technického potápania, nájsť vhodnú výstroj, alebo spraviť svoje rekreačné potápanie bezpečnejšie.

Kurz sa niekedy označuje aj ako Intro to Tech alebo Tech Basic alebo Tech Fundamental.

Čo je technické potápanie? Nie je to pracovné ani komerčné potápanie na plošinách a pod. Je to pokročilé pokračovanie rekreačného potápania, ktorý rozširuje možnosti potápačov. Hlavnými prvkami sú bezpečnosť a efektivita. Používa sa viacero typov konfigurácie výstroja, teoretických postupov a konceptov prístupu k potápaniu. Je to komplexná vec, ktorá má množstvo úrovní: jaskyne, vraky s penetráciami, hĺbky, náročné lokality, reštrikcie, zlá viditeľnosť, neštandardné ponory a pod.
Technické potápanie je pokročilá forma rekreačného potápania, ktorá využíva schopnosti, techniky, výstroj a znalosti presahujúce požiadavky rekreačného potápania. Technické potápanie zahrňuje, ale nie je obmedzené na: ponory do hĺbok väčších ako 39 metrov, ponory v (overhead) prostredí siahajúce mimo dosah viditeľnosti bodu výstupu, ponory s použitím plynových zmesí (ako doplnok k EANx zmesiam používaných pri rekreačnom potápaní) a ponory vyžadujúce stupňovitú dekompresiu.

Kurz je špecificky určený pre záujemcov z radov rekreačných, turistických a príležitostných dovolenkových potápačov, ktorí by sa radi zoznámili s problematikou technického potápania. S jeho obsahom, potrebnou výstrojom, s požiadavkami na znalosti a zručnosti. Po kurze sa potápač nestane technickým potápačom, ale získa dostatok vedomostí, aby sa vedel rozhodnúť či je daná oblasť pre neho zaujímavá a má v nej pokračovať. Taktiež získa predstavu o cenovej náročnosti a nutnej obmene svojho existujúceho potápačského vybavenia. Získané informácie môže využiť na orientáciu v nákupe potápačského vybavenia tak, aby kupoval efektívne a výhodne (nie zbytočnosti, ktoré aj tak časom nevyužije). Dozvie sa požiadavky na výstroj pre technického potápača, aby ho neohrozovala a bola bezpečná.

Obsahom teórie je pochopenie podstaty technického (alebo pokročilých foriem) potápania. Zorientovanie sa v problematike, osahanie si potrebného výstroja, zoznámenie sa s cenovými nárokmi na výstroj, samotné potápanie (plyny, lokality, ...). Spoznanie prístupov k technickému potápaniu. Premietanie vybratých videoklipov, ktoré pomôžu potápačovi v orientácii čo všetko je možné a na akú úroveň je možné sa orientovať (turistické lokality pre technické potápanie, výlučne technické lokality). Praktické ukážky a vysvetlenie podstaty funkčnosti pokročilej techniky pre technické potápanie (uzatvorené okruhy, skútre).

Technické potápanie zahŕňa širokú škálu náročnosti potápania. Od úplne jednoduchých kavernových lokalít až po extrémne ponory v nulovej viditeľnosti s reštrikciami. Preto budú prezentované lokality aj z tohoto hľadiska. Napríklad sú jaskyne, ktoré sú charakterom:
- Turistické
- Značené
- Exploračné

Tématický obsah:
Teoretická časť (jednodňová verzia)
- Aké možnosti rozvoja ponúka technické potápanie
- Rozdiel medzi myslením rekreačného a technického potápača
- Čo je nutné zlepšiť ak sa chce rekreačný potápač posunúť do technického potápania
- Bezpečnosť potápania ako kľúčový faktor potápania
- Lepšie (optimálnejšie a efektívnejšie) plánovanie ponorov
- Aké časti rekreačného výstroja je potrebné vymeniť (individuálne posúdenie prineseného výstroja)
- Koľko stoja jednotlivé časti výstroja a podľa čoho sa orientovať pri nákupe
- Odladenie výstroja
Pri prezentácii sú využívané videá a fotografie pri vysvetľovaní tematiky.
Praktická časť (dvojdňová verzia)
- Odhalenie nedostatkov
- Nasmerovanie k potrebným zručnostiam technického potápača
- Praktické ukážky požadovaných zručností

Kurz prebieha celoročne.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.