Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

DPV diver

DPV diver Maximalizovať


  • Basic DPV
  • Advanced DPV
  • Extended DPV

200,00 € s DPH
200,00 € bez DPH

Basic / Advanced / Extended DPV

Forma a typ kurzu: Kurz, nekartičkový***
Rozsah: 1 deň / 10 hodín.
Realizácia kurzu: Teória, prax, praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Cieľom tohoto unikátneho kurzu je uviesť potápača do primárnych zručností a vedomostí na bezpečné používanie jedného DPV na otvorenej vode.
Špecifiká kurzu: Kurz je výrazne doplnený o vlastné know-how.
Požadované predpoklady: OWD
Požadovaná výstroj: Vlastná alebo požičaná ľubovolnej konfigurácie. Vlastný alebo požičaný DPV. Je možné zapožičať DPV za cenu 100 €. Pre rozšírenia Advanced a Extended je požadovaná výstroj pre overhead prostredia a minimálne 3 stage.
Cena kurzu: 200 € / 300 € / 500 €
Náročnosť: Štandardná.
Charakteristika: Kurz je dizajnovaný ako esencia princípov potápania so skútrom a nezáleží na type a výrobcovi skútra. Ide o principiálne zásady pri používaní skútra pri potápaní na otvorenej vode. DPV nie sú lacná záležitosť. Bolo by nerozumné neinvestovať do výuky ako ich používať správne a bezpečne.
Popis:
Kurz pre záujemcov o využitie skútra pod vodnou hladinou, ktorí sa ho chcú rýchlo a efektívne naučiť používať. Nemajú potrebu o hlboké znalosti náročnejšieho skútrového potápania, nakoľko plánujú používať iba rekreačné skútre. Dozvedia sa základne princípy správneho skútrovania a precíznej manipulácie s ním nad a pod vodnou hladinou.

Počas kurzu sú hodnotené, korigované a modifikované kľúčové zručnosti potápača pri používaní skútra. Pre spätnú väzbu, hodnotenie a zlepšovanie zručností je využívaná videokamera a podrobný debrífing.

Obsah a témy kurzu:
- Teória
Začíname so skútrom
Základné princípy potápania s DPV
Dôležité rady pre bezpečné a pohodlné potápanie s DPV
Dôležité technické detaily a komponenty DPV, ktoré užívateľ musí poznať
Gas manažment pri ponore s DPV a špecifiká diferentného SAC
Plánovanie a príprava ponoru s DPV
Údržba, skladovanie, ošetrovanie, starostlivosť, technické problémy
- Prax
Praktické základné zručnosti a vedomosti
Optimálna poloha tela voči smeru pohybu a DPV
Efektívne manévrovanie
Tipy a triky ťažnej šnúry
Vylepšenia v konfigurácii DPV
Navigácia počas ponoru
Plávanie v tíme s rozdielnymi typmi DPV
Odkladanie pri nepoužívaní DPV a plávanie s nefunkčným DPV
Ťahanie potápača s nefunkčným DPV
Používanie DPV počas ponoru s rôznymi konfiguráciami
Tímová komunikácia a spolupráca pri ponoroch s DPV
Práca so svetlom a jeho používanie počas ponoru s DPV
Vnímanie prostredia a jeho rešpektovanie
Stresový a krízový manažment, potencionálne nebezpečenstva počas ponoru s DPV
Štandardné a núdzové procedúry, zdieľanie plynu, switchovanie regulátorov a používanie záložného výstroja

Teoretická príprava na tieto kurzy prebieha celoročne. Praktická príprava neprebieha v období december a až február z dôvodu veľmi nízkych teplôt a tým pádom malej efektivity výuky, kedy študenti riešia viac chlad a ostatné veci s ním súvisiace a nesústredia sa pri tréningových ponoroch na obsah výuky.

Rozšírenie Advanced
Tento kurz je určený pre záujemcom o hlbšie vedomosti a zručnosti o skútrovaní pod vodnou hladinou potápačom. Obsahuje celý rekreačný kurz s nadstavbou kde sa jednotlivým technikám venuje vo väčšom rozsahu. Stále je obsah kurzu v medziach bežného, avšak pokročilejšieho skútrového potápania.
Porovnanie rôznych typov DPV
Ponorové procedúry počas jazdy na DPV
Práca so šnúrou počas ponoru na DPV
Ponor s viac ako jedným DPV
Používanie a práca s DPV za obtiažnych podmienok (reštrikcie, nízka viditeľnosť, nulová viditeľnosť)
Potencionálne poruchy DPV a ich možné odstránenie počas ponoru

Rozšírenie Extended
Cieľom kurzu je zdokonalenie zručností a schopností pre exploračné potápanie so skútrami.
Kurz je určený iba pre kurzistov, ktorí už absolvovali niektorý z pokročilých kurzov KUBI.
Obsah rozšírenia: Vlastné know-how, ktoré je predmetom obchodného tajomstva.
Špecifický kurz pre záujemcov o náročné formy skútrovania s pomocou viacerých skútrov, filmovania, väčšieho množstva nesených fliaš a s cieľom o vzdialené prieniky.
Súčasťou kurzu je workshop s externým odborníkom a konzultantom (technický riaditeľ jedného z najväčších výrobcov skútrov na svete. Detailne sú prebraté všetky kľúčové informácie používania skútra, jeho údržby, predvídania problémov, porovnania jednotlivých výrobkov z technického hľadiska so zameraním na maximálnu bezpečnosť pri potápaní v dlhých prienikoch.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.