Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Efektívny pohyb

Efektívny pohyb Maximalizovať


  • Efektívny pohyb Basic
  • Efektívny pohyb Advanced

500,00 € s DPH
500,00 € bez DPH

Efektívny pohyb Basic, Advanced

Forma a typ kurzu: Workshop**, nekartičkový***
Rozsah: 6 bazénových session / 12 hodín.
Realizácia kurzu: Teória, prax, praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Efektívny pohyb pod vodou a ovládanie pohybu v 3D prostredí. Naučiť sa stáť podvedome na mieste bez nutnosti zapájať aktívnu časť vedomia, stabilita polohy za akýchkoľvek okolností a využívať a "presúvať vnútorné" ťažisko tela, sú kľúčovými súčasťami kurzu.
Špecifiká kurzu: Tento kurz nerobí žiadna škola na Slovensku. V kurz je produktom vlastného know-how.
Požadované predpoklady: Nie sú.
Požadovaná výstroj: Vlastná alebo požičaná ľubovolnej konfigurácie.
Cena kurzu: 500 € (v cene nie je poplatok za bazén)
Náročnosť: Štandardná.
Charakteristika: Absolútne špecifický kurz, ktorí absolventi považujú za základný kameň a najdôležitejší v ich potápačskom výcviku. Výlučne bazénový typ kurzu, prebiehajúci formou session, tzn. nejde o počet ponorov, ale cyklus zanorení na prevedenie cvikov, vynorení a analýza precvičovaných cvikov. Bazénové prostredie je z toho dôvodu, aby sa odfiltrovali vonkajšie vplyvy, rušenie a podnety a dokonale sa sústredilo len na prevádzané cviky. Náplň tohoto kurzu nie je možné prevádzať v bežných potápačských kurzoch z časového dôvodu a to je dôvod prečo potápači neovládajú dokonalý a efektívny pohyb, trim (polohu) vo vode.
Popis:
Správny a efektívny pohyb pod vodou má vplyv na námahu, spotrebu, pocit pohody a bezpečnosť. Cieľom kurzu je dokonalý trim, dokonalý a optimálny pohyb (vpred, vzad, do strany, v každej polohe: na bruchu, chrbte, boku), stabilná poloha za každých okolností a potápanie s minimom potrebnej záťaže. Kurz prebieha celoročne bez ohľadu na počasie, keďže je výuka vo vnútornom bazéne.

Kurz s vlastným know-how, ktorý nerobí nikto okrem nás. Nedá sa porovnať s kurzami typu "Dokonalé vyváženie" a pod. V týchto kurzoch ide vlastne len o to, aby potápač pochopil, že nemá kaliť dno a ako tak zistil akú záťaž potrebuje.
Cieľom tohoto kurzu je zvládnutie pohybu pod vodou tak prirodzene ako sa prirodzene hýbeme na suchu. Z vlastných dlhoročných skúseností vieme, že prakticky s každým potápačom začíname ako keby odznovu, nakoľko pri vstupnom teste aj dlhoroční potápači nezvládnu základné pohyby, nakoľko sa tieto nikdy neučili v žiadnom kurze, keďže na ne nie je v bežných kurzoch čas. Väčšina potápačov ovláda (čiastočne a väčšinou neefektívne) iba pohyb dopredu a jeden/dva typy kopu. Výsledkom je vysoká spotreba alebo fyzická námaha. Obsah kurzu sú základné zručnosti efektívneho pohybu pod vodou a dosiahnutie plnej stability, ktorá jediná umožňuje plne rozvinúť bezpečnú a efektívnu manipuláciu s výstrojom a konfiguráciou.
Súčasťou kurzu je použitie videa a analýza pohybu.

Kurz je výborný nástroj na získanie optimálneho vztlaku a trimu pre podvodné fotografovanie a filmovanie.

Je to najobľúbenejší a najviac cenený kurz zo všetkých "netradičných" kurzov. Prakticky všetci absolventi tohoto kurzu hovoria ako o najväčšom prínose pre ich potápanie. Je to z jednoduchého dôvodu. V iných kurzoch je možné pridávať teóriu, prípadne prax, ale nikde v žiadnom kurze nie je priestor na elementárnu výuku pohybu pod vodou, jej detailnú analýzu a pochopenie problematiky ťažiska potápača pod vodou. Tento kurz je výlučne zameraný na toto a aj preto absolventi kurzu hovoria, že tento kurz by mal absolvovať každý potápač. Nie je to však pravda. Na bežné turistické, rekreačné a príležitostne potápanie bohate stačí, že človek vie nejako "prežiť" ponor a ako tak sa hýbať. Avšak ten, kto len trochu uvažuje o technickom potápaní, či už je to len vo forme turistického ale aj len pre príležitostné technické ponory v rámci jednoduchých a populárnych lokalít v teplých moriach, je schopnosť ovládať pohyb svojho tela pod vodou tak, ako ovláda jeho pohyb na suchej zemi, nevyhnutnosťou. O serióznom technickom potápaní ani nehovoriac. Veľa potápačov sa domnieva, že sa v rámci svojho sebavzdelávania a sebazdokonaľovania dokázali naučiť plávať žabí kop a jeho modifikácie, cúvať, otáčať sa a iné. Avšak po zhliadnutí natočeného videa a jeho analýzy sú prakticky vždy prekvapený ako neefektívne ich pohyb realizovaný a kde všade majú nedostatky.
Kurz prebieha výlučne na bazéne z dôvodu kľudného prostredia, zbaveného rušivých vplyvov voľnej vody (zima, tma, viditeľnosť, kalivosť, fauna a flóra) a tak sa dosahujú veľmi vysoké úspechy pri posúvaní potápača v jeho efektívnom pohybe pod vodou. Zameriavame sa na úplne všetky stránky pohybu, kompletnom využití 3D priestoru a neutrálneho vztlaku čo voda poskytuje.

Kurz má zásadný vplyv na odloženie nesenej záťaže. Bežne sa stane že kurzom záujemca príde o 10 kg olova, ktoré prestane používať.

Kurz má zásadný vplyv na spotrebu. Štvrtinové zníženie spotreby je prakticky úplne bežné, normálne je aj zníženie o 1/3 a častokrát sa stáva, že po absolvovaní kurzu má potápač polovičnú spotrebu.

Absolvovanie kurzu nie je podmienené výstrojom rekreačného potápača. Pohyb pod vodou a práca s ťažiskom tela nesmie byť závislá od toho akú výstroj potápač používa, či rekreačnú alebo technickú. Taktiež to nezávisí od typu obleku. Preto je možné kurz absolvovať v short neopréne s najzákladnejším výstrojom až po kompletne konfigurovanú technickú výstroj a v suchom obleku.

Kurz je vyučovaný od roku 2006 a postupne zdokonalovaný z hľadiska výuky a jeho realizácie. Množstvo potápačov ale aj inštruktorov prešlo cez tento kurz a prakticky vždy nezávisle vyslovia jednu vetu ako keby to bola nejaká poučka "Myslel som si že niečo viem, ale vidím že neviem skoro nič.". Kurz vznikol na základe poznatkov a vlastného zdokonaľovania od roku 2001, kedy sa prvýkrát začalo presadzovať vo veľkej miere optimálne držanie tela, detailné ovládanie pohybu a dokonalý vztlak aj pri manipulácii s výstrojom.

Po kurze pochopí potápač o čom je vlastne potápanie.

Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti.

Basic verzia kurzu sa zaoberá základným pochopením ťažiska tela a polohy. Cieľom je dosiahnutie státia na mieste bez nutnosti vedome zapájať mozog a časti tela.
Pokračovanie vo forme Advanced jeho nadstavba o plné využitie 3D priestoru a pohybu v ňom vo všetkých smeroch s maximálnou efektivitou pohybu a techník kopu.
Je možné prísť priamo do Advanced verzie, ale na začiatku prebehne prehodnotenie schopností. Pokiaľ záujemca zvládne požadované cviky, môže ísť priamo do Advanced. Ak nie, musí absolvovať Basic, nakoľko bez týchto znalostí a zručností sa nedá pokračovať a stavať na kvalitných základoch.

Kurz prebieha celoročne.

Ak sú vaše základné potápačské zručnosti: stabilita, vztlak, trim a pohyb, na úrovni ako sú prezentované na videu, tento kurz nepotrebujete:

Zdroj: Video sme dostali od Andrewa Georgitsisa na našom kurze GUE Tech2 v júli 2003.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.