Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Inštruktorské kurzy

Inštruktorské kurzy Maximalizovať

Kvalita, precíznosť, efektivita výuky a najnovšie teoretické a praktické poznatky.

Viac detailov


 • OWD
 • AOWD
 • EANx
 • AEANx
 • Cavern
 • Wreck
 • Technical Wreck
 • Open Water Side Mount
 • Cave Side Mount
 • Advanced Cave Side Mount
 • Cave
 • Technical Cave
 • Normoxic Trimix
 • Full Trimix
 • Gas blender Nitrox & Trimix

1 500,00 € s DPH
1 500,00 € bez DPH

Cieľ kurzu:
Cieľom inštruktorských kurzov je pripraviť zodpovedného, kompetentného, racionálne uvažujúceho a kvalitného inštruktora pre bezpečnú výuku a výcvik potápačských kurzov v jednotlivých špecializáciách.

Popis kurzu:
Pomocou vzájomného aktívneho prístupu a s naplnením obsahu a tém kurzu s dôrazom na kvalitu obsahu a realizácie, vyškoliť a pripraviť rekreačných a technických inštruktorov pre výuku potápačských kurzov v týchto špecializáciách:

Rekreačný inštruktor:
OWD
AOWD
EANx
AEANx

Technický inštruktor:
Cavern
Wreck
Technical Wreck
Open Water Side Mount
Cave Side Mount
Advanced Cave Side Mount
Cave
Technical Cave
Normoxic Trimix
Full Trimix
Gas blender Nitrox & Trimix

Všetky kurzy sú certifikované*.

Obsah a témy kurzu:
Predstavenie IANTD
- Organizácia, manažment a tréningové programy
- Všeobecné informácie, ciele a história
- Filozofia výuky
- Tréningová filozofia
- Požiadavky
- Štandardy a všeobecné postupy
- Formulácie a výrazy
- Manažment kvality a program zaistenia kvality výcviku
- Právna zodpovednosť
- Certifikácia
- Crossover politika
- Formálne náležitosti
- Výukové materiály a pomôcky
- Definícia podmienok výuky
- Definícia účelu, kvalifikačných predpokladov, výukových materiálov, obsahu, požiadaviek na výstroj, limitov, požiadaviek na kvalifikáciu a obnovy kvalifikácie
Predstavenie programu, obsahovej náplne a osnovy daného inštruktorského kurzu
Práca s inštruktorským manuálom
Kancelárska práca (formuláre, povinnosti)
Organizačné zabezpečenie kurzu
Metodika výuky (vyučovania a učenie)
Psychologická stránka výuky
Zodpovedné vedenie kurzu
Aktivita a energia ako predpoklad intenzívneho vzdelávania
Riziká, nehody, stres a identifikácie potencionálnych nebezpečenstiev
Ako viesť úspešný a kvalitný kurz
Budovanie sebavedomia pri prezentáciách
Akademická príprava
Pomôcky, taktika a tipy na objektívne hodnotenie inštruktorom
Teoretická a praktická príprava na výcvik
Vypracovanie školiacich podkladov na kurz
Dostupná literatúra a multimédiá, výukové materiály a pomôcky
Motivačné prvky výuky
Efektivita a účelnosť každej činnosti ako prostriedok optimálneho realizácie, využitia času a prostriedkov
Zopakovanie obsahovej stránky a obnovenie si vedomostí daného inštruktorského kurzu
Cvičné testy z obsahu s diskusiou nad otázkami
Praktická previerka zručností so spätnou väzbou a ich rozvoj
Príprava prezentácie (foto, audio, video, prezentačné predmety a súčasti výuky)
Cvičné prezentácie s hodnotením (audio a video)
Výuka správneho predvedenia požadovaných cvikov pre daný kurz
Nácvik praktickej organizácie kurzu
Ako sa stať kvalitným inštruktorom
- Teoretické znalosti
- Zručnosti kondícia
- Skúsenosti a ich rozvíjanie
- sebahodnotenie
- Vzhľad a vonkajšie pôsobenie
- Pohoda a príjemné vystupovanie
- Plánovanie práce a lekcií
- Učebňa
- Poistenie
- Efektívna výuka
- Ako uspieť

Požadované predpoklady a výstroj:
Predpoklady: Podľa štandardov certifikačnej agentúry na základe zamerania kurzu.
Výstroj: Vlastná odladená výstroj v závislosti na zameraní kurzu.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.