Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Stres a krízové situácie 1, 2 a 3

Stres a krízové situácie 1, 2 a 3 Maximalizovať


  • Stres a krízové situácie 1
  • Stres a krízové situácie 2
  • Stres a krízové situácie 3

500,00 € s DPH
500,00 € bez DPH

Stres a krízové situácie 1, 2 a 3

Forma a typ kurzu: Kurz, nekartičkový***
Rozsah: 3 dni / 36 hodín.
Realizácia kurzu: Teória, prax.
Cieľ: Poukázať na ilúziu, že niečo vieme a v skutočnosti nič nevieme.
Špecifiká kurzu: Tento kurz nerobí žiadna škola na Slovensku. V kurz je produktom vlastného know-how.
Požadované predpoklady: Minimálna kvalifikácia I. - OWD, II. - AOWD, III. - Technical diver. zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Vlastná alebo požičaná ľubovolnej konfigurácie. Náplňou kurzu je aj odladenie prinesenej výstroje.
Oblek, fľaša (dvojča alebo mono), automatiky (1 alebo 2x I. st., 2x II.st), meranie tlaku vo fľaši, maska, plutvy, záložná maska, primárne svetlo, záložné svetlo, špulka s cievkou (aspoň 15 m), naviják (aspoň 100 m), meranie aspoň času a hĺbky, krídlo/kompenzátor vztlaku.
Cena kurzu: 500 €
Náročnosť: Je prispôsobená účastníkom kurzu, kvalifikáciám a schopnostiam a požiadavkám. Základné rozdelenie náročnosti: I. - štandardná, II. - vyššia, III. - extrémna
Charakteristika: Kvalitný kurz pre náročných potápačov, ktorým záleží na vlastnej bezpečnosti. Kľúčový faktor tohoto kurzu je zníženie rizika zlyhania potápača alebo jeho partnera alebo výstroja.
Popis:
Kurz vychádza z jednoduchej pravdy: Odvaha, ktorá pramení z nevedomosti je našim najväčším nepriateľom.

Vysokoexkluzívny kurz s vlastným know-how zameraný pre pochopenie ako a prečo zlyháva ľudský faktor, technika, výstroj alebo konfigurácia a aké sú vplyvy prostredia na nehody a krízové situácie. Kurz je určený potápačovi na rozšírenie schopností a zručností v oblasti riešenia krízových situácií v ktorých sa môže ocitnúť sám, s partnerom alebo tímom. Kurz je rozšírený o sebazáchranu a záchranu v rámci tímu. Je to veľmi dôležitý krok pre vývoj potápača a požiadavka pre úspešnú realizáciu náročnejších kurzov.
Typický záujemca o tento kurz je ten, kto hľadá odpoveď ako by reagoval v skutočnej krízovej situácii alebo probléme. Nácvik sa deje v kontrolovanom prostredí, avšak s použitím vlastného know-how, ktorý z simulácie navodí pocit skutočného problému. Výhodou kontrolovaného prostredia je, že sa problém alebo krízová situácia dá v ľubovolnom bode zastaviť a prerušiť. V tomto momente je možné danú situáciu analyzovať a poučiť sa z vlastného správania a reakcií. Potápač je inštruovaný o najoptimálnejšom riešení a vyhodnocovaní situácie pre správne určenie priorít.

Kurz je nabitý technikami. Absolventom dá predstavu rozdielu ako si mysleli že sú na tom a ako sú na tom reálne. Overia si ako zmysluplný bol ich doterajší výcvik. Taktiež im ukáže na dlhú dobu vopred čo majú trénovať. Niektorí potápači si tento kurz zopakujú pred postupom do náročnejších kurzov. Vďaka modelovým situáciám si možno poprvýkrát uvedomia čo znamená v skutočnosti riešiť krízovú situáciu. Ako správne "naladiť hlavu" a v čom sú pevné základy. Po tomto kurze si absolvent uvedomí o čom je riešenie krízových situácií.

Kurz je veľmi dobrou príležitosťou na scelenie teamu (buddy-ov) a vybudovanie vzájomnej dôvery.

Kurz prebiehajúci formou session, tzn. nejde o počet ponorov, ale cyklus zanorení na prevedenie cvikov, vynorení a analýza precvičovaných cvikov.

Krízové situácie 1 - singletasks
Ideálne pre tých čo si netrúfajú podstúpiť náročný tlak, ktorý je vyvíjaný vo vyšších stupňoch a taktiež pre tých, ktorí sa cítia v potápaní začiatočníkmi a chcú si nacvičiť ako by reagovali pri vyskytnutí sa krízovej situácie. Situácie sú hrané len ako jedna úloha, takže neprichádza k ich kumulácii. Dej prebieha v plytkej vode s otvorenou hladinou a je natáčaný na video, ktoré sa následne analyzuje.

Krízové situácie 2 - multitasks
Ako dostať hlavu na ponor.
Unikátne pokračovanie základného kurzu krízových situácií s vlastným know-how na pochopenie deja pri viacnásobnom zaťažení. Predchádzanie, identifikácia a riešenie problémov pod vodou. Súčasťou je detailná teória s videom a nácvik praktických situácií s cieľom dosiahnuť dokonalé zvládnutie akejkoľvek situácie. Ideálne pre zohraté dvojice/trojice.
Kurz je určený pokročilým potápačom na rozšírenie schopností a zručností v oblasti riešenia krízových situácií v ktorých sa môže ocitnúť sám, s partnerom alebo tímom. Kurz je rozšírený o sebazáchranu a záchranu v rámci tímu. Je to ďalší veľmi dôležitý krok pre vývoj potápača a požiadavka pre úspešnú realizáciu náročnejších kurzov.

Krízové situácie 3 - multitasks
Kurz nácviku veľmi zložitých krízových situácií napríklad v jaskynnom prostredí. Ideálne pre držiteľov Cave certifikácií, ktorí si takýmto kurzom ešte neprešli. Kurz nie je vhodný pre ľudí s panickým chovaním alebo výraznými stresovými prejavmi.

Kurz je postavený na troch zásadách:
1) Existuje základné pravidlo ako nezažiť krízovú situáciu, t.j. predchádzať jej.
2) Keď už krízová situácia nastane lebo nemusí závisieť od našej schopnosti predísť jej, tak ľahšie z nej vyjde ten, kto sa v nej vie orientovať.
3) Byť pripravený na krízové situácie znamená nemať strach, ktorý v danom momente celú situáciu zhoršuje.

Krízové situácie a pôsobenie stresu v potápaní je veľmi komplexná problematika. V krátkosti je dôležité povedať, že potápači vo všeobecnosti nie sú pripravený na zvládnutie vážnejšej stresovej situácie. Je to z dôvodu, že v kurzoch nie je čas, priestor, možnosti a aj potencionálne ohrozenie pri výcviku, na detailné oboznámenie sa s krízovými situáciami. Následne sa potápač potápa a keďže našťastie krízové situácie v potápaní nezažívame často a pravidelne, potápač nadobúda falošný pocit bezpečia. Zvyšujúce sa číslo absolvovaných ponorov dodáva stále vyššie a vyššie sebavedomie. No a v prípade, že nastane kritická situácia pod vodou, potápač na ňu nie je pripravený.

Kurz prebieha formou simulovaných krízových situácií. Vopred sú dohodnuté scenáre ponoru a v ňom sa objavia závady alebo fatálne poruchy výstroje, zlyhanie partnera, vplyv prostredia a mnoho ďalších možností ako vytvoriť psychický tlak na potápača. Nácvikom úplne najjednoduchších situácii a ich zvládnutia sa postupne prechádza do stále náročnejších a zložitejších situácií (záleží na náročnosti, ktorá je prispôsobená účastníkom a ich požiadavkám). Problémy sa kumulujú a potápač musí vyhodnotiť priority a podľa danej situácie sa rozhodnúť ako sa správať a čo urobiť. Úroveň do akej sa situácie komplikujú a kumulujú je veľmi individuálna a záleží čiste na požiadavke kurzistu. Iné požiadavky má rekreačný potápač a iné technický potápač, ktorý sa venuje exploračnému potápaniu. Preto je kurz silne orientovaný na požiadavky a schopnosti potápača.

Všetky situácie sa odohrávajú na voľnej vode s otvorenou hladinou (aj keď sa simuluje potápanie v uzatvorených priestoroch) a v malej hĺbke tak, aby pri zvyšovaní tlaku na potápača a jeho zlyhaní neprišlo k ohrození nikoho z účastníkov ponoru. Vždy je v relatívne krátkom čase dosah hladiny a preto nikdy neprekročí hĺbku max. 10m a vždy je tam minimálne v tejto hĺbke dno, aby neprišlo k pádu do hĺbky. Podľa požiadaviek je možné túto hĺbku ešte znížiť, predovšetkým pre začiatočníkov.

Neuznávame ani nevykonávame nácvik simulovaných krízových situácií v reálnych hĺbkach a overhead prostrediach. Je to podľa nášho názoru nezmyselné a nebezpečné konanie. Psychický tlak vieme vytvoriť aj inak ako len pocitom hĺbky. Pre tých, ktorí nevedia urobiť krízovú situáciu pre potápača, aby ju reálne prežil, nezostáva nič iné len ho zobrať do hĺbky alebo ďaleko pod uzatvorený strop. Tam si psychický problém vytvorí potápač aj sám a nie je nutné na neho tlačiť. Avšak ľudská psychika je zložitá a nie je možné vždy zaručiť priebeh danej situácie. Mnohoročné bohaté skúsenosti o tom hovoria jasne. Explozívne a iracionálne správanie môžu zo simulovanej krízovej situácie navodiť veľmi rýchlu a reálnu situáciu, ktorú nebude možné ukončiť okamžite na hladine. V tom prípade sa nedá zaručiť bezpečnosť pri výcviku. Tieto situácie si vyžadujú iba špeciálne zložky a nie potápači, ktorých potápanie nie je povolanie.

Kurz je vyučovaný od roku 2004 a postupne zdokonalovaný z hľadiska výuky a jeho realizácie. Množstvo potápačov ale aj inštruktorov prešlo cez tento kurz a prakticky vždy nezávisle vyslovia jednu vetu ako keby to bola nejaká poučka "Myslel som si že niečo viem, ale vidím že neviem skoro nič.". Kurz vznikol na základe poznatkov a vlastného zdokonaľovania od roku 2001, kedy sa prvýkrát začalo presadzovať vo veľkej miere nácvik krízových a stresových situácií.

Teoretická príprava na tieto kurzy prebieha celoročne. Praktická príprava neprebieha v období december a až február z dôvodu veľmi nízkych teplôt a tým pádom malej efektivity výuky, kedy študenti riešia viac chlad a ostatné veci s ním súvisiace a nesústredia sa pri tréningových ponoroch na obsah výuky.


Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.